sunnuntai 11. maaliskuuta 2012

Älyn ja luovuuden renessanssi


Hapuilusta valoon
Suomalainen olympiataekwondon ajatusmaailma tarvitsee uudelleensyntymän. Lajisisällön näkijät, huutajat, filosofit ja edelläkävijät toimivat seuraavassa utopiassa sen kätilöinä. Aktiivitoimijoiden rehellisen avoin vuoropuhelu antaa riuskan isällisen avokämmenen vastasyntyneen lajifilosofian pakaroille. Hahmon jämäkkään komeuteen luottaen astelemme yhdessä menestyksen porstuasta kirkkaampiin saleihin. Laiskan miehen laulu talouden kaiken marinoivasta merkityksestä jätetään tällä kertaa omaan arvoonsa. Kukkaro otetaan esille sitten kun vastasyntynyt on nimetty ja yhteiseen tietoisuuteen piirretty. 

Seuraavassa kirjoituksessa esitellään yhden valmentajan näkemys tuosta ajatusmaailmasta, eräänlaisesta lajianalyysistä. Teksti pyrkii luomaan selväpiirteisempää suomalaista taekwondon identiteettiä.


Työkaluina toimivat vaikeasti hahmotettavien asioiden strukturointi, sekä urheilijan ja valmentajan minäkuvan hahmottaminen. Kokonaisuus juoksutetaan lopuksi käytännön toimintaan, leirisisältöihin, harjoituksiin, harjoitteisiin ja strategioihin. Blogimerkintöjä tulee yhteensä kahdeksan, joista jokainen keskittyy omaan jäsenneltyyn osa-alueeseen. 


Aiheet ovat (pienet muutokset mahdollisia); 

- alustus ja lahjakkuusmallit
- lajin kuvaus, malliurheilijoiden ja valmentajien tulkitseminen lahjakkuusmallin avulla
- taekwondourheilijan taktinen perusmalli
- taekwondourheilijan tekninen perusmalli
- taekwondourheilijan fyysinen perusmalli
- otteluidentiteetin jalkauttaminen harjoitteluun
- urheilijan ja valmentajan välinen yhteistyö
- huippu-urheilijoiden analysointi mallien pohjaltaLahjakkuusmalli
Taekwondourheilijan minäkuvan ja lajiominaisuuksien pohtiminen tai arviointi on aloitettava jonkinlaisesta lahjakkuusmallista. Tässä mallissa yksilön ominaisuuksia pohditaan kahden peruslahjakkuuden kautta. Nämä löytyvät kaikista maailmantasolla menestyneistä ottelijoista ja valmentajista. Lahjakkuusmallia voidaan käyttää myös vastustajan kokonaisvaltaiseen analysointiin yhdessä teknisen, taktisen ja fyysisen rakenteellistamisen kanssa. Tulevissa kirjoituksissa, kun kokonaisuus on ensin potkaistu syvälle verkkoon, tulen arvioimaan esimerkinomaisesti muutamia kansainvälisiä huippuja tämän pohjalta. 


Peruslahjakkuuksia tässä ovat älykkyys ja luovuus. Nämä ominaisuudet asetetaan spektriin ja luodaan nelikentän avulla analyysiavaruus. Tuon avaruuden avulla arvioidaan yksilöllisesti jokaisen ottelijan peruslahjakkuus ja määritetään paikka kentässä. Sen jälkeen voimme joko kehittää urheilijan lahjakkuusominaisuuksia lajisuorituksen kannalta haluttuun suuntaan tai luoda olemassaolevalle ominaisuudelle sopiva taktis-teknis-fyysinen toiminta-, kehittymis- ja valmentautumismalli. Voimme myös arvioida vastustajien ottelullista perusluonnetta. Tarkennettua ja syvempään uurrettua arviointia tehdään yhteistyössä teknisen, taktisen ja fyysinen rakennemallin kanssa.


Tavoitteena on löytää mahdollisimman tarkkaan laskelmoitu suorituskuvaus. Onnen ja kohtalon vaikutus otteluiden lopputuloksiin minimoidaan. Lahjakkuusmalli pitää sisällään älykkään ja luovan ottelun kokonaisuudet. Mallin pohjalta luodun nelikentän janat pitävät sisällään seuraavat raja-arvot:


luovuus – kaavamaisuus
älykkyys – ajattelemattomuus
Älykkään ottelijan perusluonnehdinta
----------------------------------------------------------
>> Analysoi/arvioi vastustajaa tarkasti ennen ottelua ja ottelun aikana
>> Lajitekniikka on erittäin hyvin harjoitettu suhteessa muihin ominaisuuksiin
>> Ymmärtää ja toteuttaa ottelutaktiikkaa, usein pelin luonnetta arvioimatta
>> Arvioi sääntölinjaa ja käyttää sitä hyväkseen ottelussa
>> Kuuntelee valmentajan ohjeita ja toteuttaa niitä usein kirjaimellisesti

Luovan ottelijan perusluonnehdinta

-------------------------------------------------------
>> Elää ja toimii hetkessä, flow-tilassa
>> Omaa pelirohkeutta ja siirtyy mukavuusalueiltaan epämukavuusalueille helposti
>> Yhdistelee harjoittelemiaan teknisia ratkaisuja ennakkoluulottomasti
>> Yhdistelee harjoittelemiaan taktisia ratkaisuja ennakkoluulottomasti
>> Ymmärtää ottelun ja pelin luonteen

Peruslahjakkuuksien, älykkyyden ja luovuuden, oikeanlaisesta yhdistelmästä löytyy voittajatyyppi - menestyjä. Lahjakkuusyhdistelmää arvioimalla saadaan myös selitys moneen tappiolliseen suoritukseen. 
Lahjakkuusominaisuuksia kehittävässä harjoittelussa pitää muistaa muutama lainalaisuus.


Siirry ottelu- / harjoittelutilanteissa sopeutumisesta soveltamiseen. Sopeutumisella tarkoitan tilanteen ymmärtämistä ja siinä toimimista sovituin, harjoitelluin mallein. Soveltaminen muodostaa opetelluista malleista uusia ja käyttää hyväksi tilanteen tuomia mahdollisuuksia. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi sääntölinjaukset, muuttuva vastus, harjoitteiden rasittavuus.


Rytmin- ja suunnanmuutosten ymmärtäminen ja hallinta on myös merkityksellistä. Rytminmuutos voi tapahtua monella tasolla, yksittäisen tekniikan sisällä tai laajemmassa kokonaisuudessa. Suunnanmuutos on ensisijaisesti liikkeen hallintaa. Se toimii myös tekniikan sisäisen etäisyysarvioinnin apuna.  


Mukavuus- ja epämukavuusalueiden tunnistaminen pitää olla tuttua. Siirtymisen helposta vaikeaan, tutusta tuntemattomaan, tulee olla luonnikasta.

Lopuksi

Tässä kirjoituksessa oli kuvattuna taekwondon lajillisen identiteetin perusta ja lahjakkuusmallin ajatuksellinen tausta. Lahjakkuusmalli luo kontekstin tuleville kirjoituksille aiheesta. Seuraavassa merkinnässä siirrytään käytännön ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin. Muista siis laittaa dobok päälle ensi kerralla! 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti